ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

572

            วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอธารโต และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายประทีป  ทองคำ อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, นายมะแอ  ดาโอ๊ะ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุรถชน, นายมะมิง  แวหนิ อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 7 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา, นายองอาจ  จินดา อายุ 43 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไต ต้องฟอกไตที่บ้าน บ้านเลขที่ 171/1 หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ นายมะแซ  อับดุลเลาะ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโฆษกชาวบ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

            พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นภารกิจของศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำงานและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นผู้ป่วยผู้พิการที่ต้องการกายอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการสำรวจความต้องการ ความลำบากของผู้ป่วยผู้พิการในแต่ละชุมชน เพื่อมาเยี่ยมเยียนรวมถึงมอบกายอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ ซึ่งผู้ป่วยและผู้พิการที่ได้รับมอบรถเข็นวีลแชร์ในวันนี้ต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า