ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

58

          เมื่อวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4607 บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโล๊ะ และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4608 บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก นพดล พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับปรุงด่านตรวจ และได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

          โดย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้ชี้แจงเน้นย้ำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา,การรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ โดยเฉพาะห้วงเวลาเฝ้าระวัง, มาตราการควบคุม 5 มาตรการ, การพลิกแพลงการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุรุนแรง ตลอดจนได้พบปะพูดคุย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า