รอง มทภ.4 ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปรับปรุงด่านตรวจคลองทรายใน ให้มีมาตราฐานมากยิ่งขึ้น

134

          วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.45 น. ที่ จุดตรวจ ด่านตรวจคลองทรายใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจคลองทรายใน และมอบแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ด่านให้มีมาตราฐานมากยิ่งขึ้น โดยมี พลตรี นิติ  ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, เจ้าหน้าที่กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15, ผู้บังคับหน่วย, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบแนวทางแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมจุดตรวจ ด่านตรวจให้มีมาตราฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบแสงสว่างในช่วงกลางคืน เพื่อสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน และในการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวด รวมถึงเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัยการควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยให้กำลังพลเพิ่มความเข้มในการตรวจยานพาหนะ สำหรับการตรวจบุคคลให้ยึดถือข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ การเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุลอบวางระเบิด และการก่อเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในห้วงเข้าสู่ช่วงเทศกาลต่าง ๆ และห้วงเข้าสู่เดือนรอมฏอนที่จะถึงนี้

          นอกจากนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า