ร.152 พัน.3 เยี่ยมให้กำลังใจอดีตทหารกล้า จชต. เนื่องวันทหารผ่านผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารกล้า สละชีพเพื่อชาติ

64

          พันโท ธงธน มากจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 พร้อมด้วยคุณ รภากัญ  มากจันทร์ ประธานสมาคมทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 และ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สมาคมทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพของหน่วย ในวันทหารผ่านศึก

          ทั้งนี้ สิบเอก อลิฟ  เดง เป็นกำลังพลของหน่วยที่ได้ปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม และได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกระสุนเข้าบริเวณหัวไหล่ หน้าท้อง และโดนกระดูกไหปลาร้าหัก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 โดยหน่วยได้ดำเนินการเรื่องสิทธิกำลังพลอย่างครบถ้วน มีการบรรจุทายาททดแทน พร้อมทั้งเบิกทุนการศึกษาทหารบก ให้บุตรเรียนได้ถึงระดับปริญญาตรี และติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หน่วยได้มีนายสิบพยาบาลพูดคุยสอบถามถึงสุขภาพและโรคประจำตัว วัดความดันให้กับกำลังพลและครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หน่วยได้มอบของอุปโภค บริโภค ของใช้เด็กให้กับบุตรที่เพิ่งคลอดของกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ ณ บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า