เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค บรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น

176

         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3302 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านตะบิงติงงี หมู่ที่ 1, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค -บริโภค ที่มีความจำเป็นสำหรับครอบครัว ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ครอบครัว ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บ้านตะบิงติงงี หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพราะ“ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส”

         จากนั้น กองร้อยทหารพรานที่ 3308 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับกำนันตำบลบาเจาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา จำนวน 10 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า