พี่ทหาร จัดโครงการ “ติวเพื่อน้อง” เพิ่มความรู้ในวิชาภาษาไทยให้น้องนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-NET

110

          ชุดเสริมสร้างความเข้าใจหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 1 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4701 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดโครงการ “ติวเพื่อน้อง” วิชา ภาษาไทย  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนสันติศาสตร์ ตำบลบันนังดามา อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อให้น้องนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะวิชาภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบ O-NET โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในโครงการ “ติวเพื่อน้อง” จำนวน 120 คน

          สำหรับโครงการ “ติวเพื่อน้อง” เป็นโครงการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้รอบด้านในวิชาต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ได้มีศักยภาพความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ได้

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจยะลา  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า