ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโนบายผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53