ฉก.ตชด.44 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

102

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

         สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด เป็นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า