“สุขใจผู้ให้ ต่อชีวิตผู้รับ” บริจาคเลือดช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเลือดเร่งด่วน

136

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2204  จัดกำลังพล จำนวน 3 นาย เข้าบริจาคโลหิต ให้กับ นายอ้อน เฉลียวไว อายุ 45 ปี ประชาชนในพื้นที่ บ้านลานควาย หมู่ที่ 5 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ต้องการเลือดด่วนในการรักษา หน่วยจึงจัดกำลังพลร่วมบริจาค ณ โรงพยาบาลปัตตานี ตามความต้องการของผู้ป่วย  ต่อการดำเนินการดังกล่าวของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 มีดำริให้ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ในทุกๆ กรณี ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยได้สนับสนุนกำลังพล เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวาระสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า