ทหารพราน 44 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

149

          วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณ จุฑาพร จันทรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 44 และกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการต่าง ๆ, พี่น้องประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดย นายกรัฐมนตรีฯ

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต รวมทั้งให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ทางหน่วยได้จัดซุ้มกิจกรรมสันทนาการ และให้การสนับสนุนของขวัญประเภทต่าง ๆ รวมทั้งไอศกรีมโบราณ / เครื่องดื่มหวานเย็น นำไปร่วมในกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า