ผู้บัญชาการกองพล ลงตรวจเอง ย้ำต้องดูแลน้อง ๆ ให้ดี

247

         ภายหลัง พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง ปลาราดพริก จานเดียวกิน 18 นาย ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์  ย้ำถ้าพบผิดจริงจะะลงโทษขั้นเด็ดขาด วันนี้ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงไปตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะกำลังพลเพื่อดูแลสิทธิ สวัสดิการความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

          เช่นเดียวกับพื้นที่ จังหวัดสงขลา  พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้ลงไปเยี่ยมและพบปะกำลังพล หมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 2533 (สองห้าสามสาม) หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อดูการประกอบเลี้ยงของหน่วย โดยได้เน้นย้ำ ให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดี ตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ แม่ทัพภาคที่  4 โดยเฉพาะการประกอบเลี้ยงถือเป็นสิทธิ และสวัสดิการ ของกำลังพล ผู้บังคับหน่วยต้องดูแลให้ดี ให้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ต้องไม่มีการเบียดบังสิทธิ ของกำลังพลอย่างเด็ดขาด

พี่กินอย่างไรน้อง ๆ ต้องกินเช่นเดียวกัน  ร่วมทุกข์ร่วมสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า