ทหารพราน 44 ร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2567” ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดปัตตานี

187

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับบุคลากรทางการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2567” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ทางหน่วยได้ให้การสนับสนุนของขวัญประเภทต่าง ๆ นำไปร่วมในกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการฯ ณ สถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอประกอบไปด้วย อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า