ทหารพราน 33 ยังเดินหน้าซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หลังน้ำลด อย่างต่อเนื่อง

101

          วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3304 จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับ นางไพเราะ  กาญจนา ณ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 บ้าน กม.26 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลด จากเหตุอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า