กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินสายทอดกฐินทั่วชายแดนใต้ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชน

36

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น. ที่วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพงศ์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจและดำริของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อช่วยธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มาร่วมทำบุญตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมี พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับบัญชา ทหาร ตำรวจ นายอำเภอสุไหงปาดี พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันมาร่วมทำบุญ มียอดบริจาคทั้งหมดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 319,510 บาท เพื่อนำไปสร้างหอระฆังและทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดให้แล้วเสร็จ

          สำหรับประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชน มีกำหนดระยะถวายภายใน 1 เดือน หลังจากประเพณีออกพรรษา ซึ่งในทุกๆปี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สำรวจวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ที่ยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้สืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า