“เพราะการพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือการให้โอกาสทางการศึกษา” สร้างโอกาสทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

131

พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช และมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ประจำปี 2566 รวมจำนวน 15 ทุน “เพราะการพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือการให้โอกาสทางการศึกษา” สร้างโอกาสทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า