ติดตามเหตุการณ์สำคัญ และการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ หลังพบมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง หวั่นสร้างสถานการณ์ในพื้นที่

91

      วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ เพื่อเน้นย้ำความพร้อม และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับหน่วย และเจ้าหน้าที่รองรับภารกิจต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยเฉพาะกองกำลังประจำถิ่น ที่จะคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมพื้นที่  ทั้งยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรับรู้ สร้างความเข้มแข็งปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้เข้าใจสถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น ส่วนด้านเจ้าหน้าที่การทำงานและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อคุ้มครองดูแลคนส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีความพร้อม ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวัง ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อพี่น้องประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่มีความเข้มมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความอุ่นใจ เพราะฉนั้นแล้วสิ่งสำคัญ คือเจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด ไม่ให้เกิดการโจมตี และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า