มอบบ้านตามโครงการ “บ้านปันสุข” สร้างรอยยิ้ม มอบความสุขให้ประชาชนผู้ยากไร้

190

          พันเอก ปรเมธ  ศานุพงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 พร้อมด้วย กำลังพล และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการ “บ้านปันสุข”  ณ  บ้านเลขที่ 38/4 หมู่ที่ 1 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พลตรี ขจรศักดิ์  อินทร์ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ นางสาวแมะด๊ะ  สามะ ประชาชนผู้ยากไร้ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามโครงการบ้านปันสุขของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

          สำหรับโครงการ “บ้านปันสุข” นั้น เป็นความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง โดยได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เป็นหน่วยดำเนินการสร้างบ้านร่วมกับ ส่วนราชการท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้นางสาวแมะด๊ะ  สามะ มีบ้านเป็นของตนเอง มีบ้านที่มั่นคง และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า