โครงการไก่ดำพระราชทาน “กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี” ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

163

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4112 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่ติดตาม โครงการไก่ดำพระราชทาน “กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี” โดยการขับเคลื่อนงานสานใจสู่สันติและศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าและให้คำเเนะนำการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ไก่พระราชทานของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า