แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด รุ่งโรจน์เกมส์ ครั้งที่ 22 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1577

     วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2563 ) เวลา 08.30 น.  ณ  สนามโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด รุ่งโรจน์เกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2563 โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะนะ, รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, ผู้จัดการโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และคณะครูเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

     พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ซึ่งน้อง ๆ ลูกหลานนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ได้ฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจ แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำจิตน้ำใจในการร่วมการเเข่งขันกีฬาในครั้งนี้  กีฬาทุกชนิด ย่อมมีแพ้ มีชนะ  เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ ในระหว่างการแข่งขันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคน รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นกระบวนการการกล่อมเกลาให้น้อง ๆเติบโตและร่วมรับผิดชอบอนาคตของประเทศในภายภาคหน้า  ขอให้เด็ก ๆ และเยาวชน มีอดทนและเข้มแข็งในตัวเอง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยสอดส่องดูแลคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้

     พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สามัคคีและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จนทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขอีกครั้ง สำหรับโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับสามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนทั้งภาควิชาศาสนาและวิชาสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,407 คน และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 84 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า