ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารกล้า ผู้เสียสละ ปกป้องชายแดนใต้

217

พลทหาร ริฟวัน เจะแล เสียชีวิตขณะออกปฏิบัติภารกิจตั้งฐานลาดตระเวน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่ บริเวณบ้านศรีพะงัน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สดุดีทหารกล้าปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า