หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพลชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด

101

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพลชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด โดยดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของ นาง พนิดา ทักษิณาเวศน์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอีกหลังได้รื้อหลังคาบ้านเรือนของ นาย ฮูสลี มะรีเป็น บ้านเลขที่ 34/12 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ธารน้ำใจไหลสู่มูโนะ

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า