“ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

114

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 4901 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และชุดช่างประจำกองร้อย ทำการตั้งเสาเอกให้กับ นางสาวซารีผ๊ะ ยักมิง บ้านเลขที่ 84/2 หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล ภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบโดยผ่านความเห็นชอบจากมติของสภาประชาธิปไตยตำบลซากอ

          โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งการสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า