ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131