ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตัดต่อรายการ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,500.00 บาท)

34

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.