กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยเหตุดอกไม้เพลิงระเบิด ในพื้นที่ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ต่อเนื่อง

37

          หนึ่งสัปดาห์แล้วที่กองทัพภาคที่ 4 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 และ กรมทหารราบที่ 151 ได้สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด ที่ ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก – ลก  จังหวัดนราธิวาส  โดยจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส (ณ จุดเกิดเหตุ) ดำเนินการจัดชุดประสานการปฏิบัติ กำลังพลจิตอาสาและทหารชุดช่างเข้าสำรวจความเสียหายทันที พร้อมช่วยทำความสะอาด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้น ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว จำนวน 3  หลัง และ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน  3 หลัง

          ขณะที่รถครัวพระราชทานเคลื่อนที่ได้จัดประกอบเลี้ยง อาหารปรุงสุก พร้อมรับประทานให้กับประชาชนในพื้นที่ครบ 3 มื้อ เป็นประจำทุกวัน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้นำส่งมอบรวมทั้งสิ้น 5,799 กล่อง

          สำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้ว จำนวน 8 ครัวเรือน  แบ่งเป็นผู้ใหญ่ จำนวน 23 คน คือ เพศชาย 7 คน เพศหญิง 16 คน และเด็ก จำนวน 18 คน คือ เพศชาย 6 คน เพศหญิง 12 คน ทั้งนี้กองทัพได้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำให้บริการใช้อุปโภค ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พร้อมเฮลิคอปเตอร์พยาบาล ( ฮ.ท.145 ) ให้การดูแลด้านสุขภาพ และสุขอนามัยแก่ผู้พักพิง อีกทั้งจัดรถโดยสารปกติขนาดเล็กอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่สนับสนุนในการขนย้ายสิ่งของแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

          ขณะเดียวกัน พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมย้ำว่ารัฐบาล โดย ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใย พร้อมสั่งการ ให้กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต รวมทั้งเร่งรัดการบูรณะฟื้นฟู เยียวยาความเสียหายให้เร็วที่สุด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนช่วยเหลือผู้เดือนร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร่วมบริจาค ข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม, ของใช้, เครื่องครัว, วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง – ซ่อมแซมบ้านเรือน, เสื้อผ้า, ยารักษาโรค เครื่องเรียน, เครื่องเขียน บริจาคได้ที่ สำนักมวลชน และกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 262572

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า