มทภ.4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

86

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

           โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี พระใบฎีกาธงชัย วิริโย เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม และพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา พร้อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

            โดยในช่วงค่ำ เวลา 19.10 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ,ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนร่วมกันขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลง “สดุดีจอมราชา” ดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า