กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย

286

            วันนี้ (28 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พันเอก พสุธาร  สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 4 , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาทวีพิทยาคม ตลอดจนสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา (กลุ่มสีเขียว) ร่วมให้การต้อนรับ

            สำหรับ “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566” จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ , การจัดแสดงพระราชประวัติ , จุดลงนามถวายพระพร , และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มศิลปาชีพ พร้อมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในการเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะมี “มัคคุเทศก์น้อย” นักเรียนจากโรงเรียนนาทวีพิทยาคม ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า