ทหารพราน 30 จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ให้คำแนะนำดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้ง มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ตามโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

135

           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมวดทหารพรานหญิงที่ 30 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 3002 กำลังพลจิตอาสา ผู้นำหมู่บ้าน บัณฑิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ สอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาความเดือดร้อน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ มอบชุดยาพระราชทาน และยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ้านทำนบ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบแว่นสายตาให้กับประชาชน จำนวน 3 ราย ตามโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเป็นโครงการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ห้างแว่นท็อปเจริญ) ซึ่งได้ลงพื้นที่มาบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และมอบแว่นฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ 2,000 อัน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน รวมทั้งได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น มองเห็นชัดเจน และช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า