กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

105

             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี  ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 และ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนครอบครัว ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา  12 สิงหาคม 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เลขที่ 12 ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า