กองทัพภาคที่ 4 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ในหลวงรัชกาลที่ 9

41

          วันนี้ 13 ตุลาคม 2564 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนนำข้าราชการทหารวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยนานับประการตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการ หน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          หลังจากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอพระราชทาน และมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านหลังบึง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนรอบค่ายทหาร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก การลงพื้นที่ช่วยเหลือจากทางหน่วยงานทหารในครั้งนี้ ได้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่สั่งการให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด เพื่อก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า