รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวเขื่อนบางลาง สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

103

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์เขื่อนบางลาง หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเน้นย้ำมาตราการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย กำชับกำลังพลต้องมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ ไม่ประมาท และต้องซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลอีกด้วย โดยมี พันตำรวจโท กรณ์ ไชยเสือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ตลอดจนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

          จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงเรือตรวจเยี่ยมภารกิจการรักษาความปลอดภัยทางเรือภายในเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการภายในเขื่อนบางลาง ถึงมาตราการรักษาความปลอดภัย และยังได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัย ไปยังหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ สายด่วน 1341 และสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร. 061-1732999 ช่วยกันดูแลพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า