“ทหารพราน 44” พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพี่น้องประชาชน “กลุ่มเปราะบาง” (ผู้สูงอายุ) ในพื้นที่ เพื่อสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

96

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ พื้นที่ชุมชน ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้สอบถามความต้องการจากครอบครัวของประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อที่ทางหน่วย และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้มอบเก้าอี้ผ้าใบ ตามที่ผู้สูงอายุมีความต้องการในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตช่วงสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า