มทภ.4 รับมอบกล่องรับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.

688

     วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบกล่องรับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี Samart รุ่น Strong และเสาร์อากาศดิจิตอลทีวี รุ่น D 1A จำนวน 100 ชุด จากบริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็มส์ จำกัด ซึ่งได้นำมามอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า