มอบนมผงอัดเม็ดให้กับโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

152

          กองพันพัฒนาที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อมอบผลิตภัณฑ์นมผงอัดเม็ดเมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์ อีซี่คิวบ์ 3 จากบริษัท ไทยเมจิ ฟู๊ด จำกัด ซึ่งหน่วยได้รับการแจกจ่ายจากกองทัพบก เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารเสริมที่รับประทานง่าย อร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

          นอกจากนี้หน่วยได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างความสนุกสนาน และความสุขให้กับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียน และคณะครูอาจารย์ มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วย ที่ได้เข้ามามอบนมผงอัดเม็ดให้กับโรงเรียน และสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพลพัฒนาที่4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า