1466

ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน น้ำพระราชหฤทัยสู่ความภักดี ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

#สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า