ติดตามดูแล เอาใจใส่ น้องเล็กของกองทัพ ภายในค่ายสิรินธร เพื่อติดตาม และเน้นย้ำการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

74

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อติดตามการฝึกของทหารกองประจำการ พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยฝึก ผู้ฝึก รวมถึงครูทหารใหม่ ให้ยึดรูปแบบการฝึกตามระเบียบจากกรมยุทธศึกษาทหารบก และมาตรการการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข ต้องดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกนาย เสมือนดูแลคนในครอบครัว เพราะทหารกองประจำการ เมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วทหาร เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็ก ของกองทัพ ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยมีหน้าที่ดูแล บ่มเพาะ และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ และที่สำคัญคือต้องมีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมปกป้อง ประเทศชาติ และดูแลพี่น้องประชาชน

          สำหรับการฝึกของทหารกองประจำการ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้ทุกหน่วยฝึก เตรียมความพร้อมในการดูแลทหารใหม่ตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ โดยต้องให้ความสำคัญในทุกด้าน โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจมีการแพร่เชื้อ และยังรวมถึงการเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat Stroke) เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยผู้ฝึกและผู้บังคับหน่วยต้องศึกษาข้อมูล เตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรืออันตรายในขณะการฝึก ทั้งนี้ทุกมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ให้หน่วยฝึกแต่ละหน่วย ได้มีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของแต่ละหน่วยฝึก ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครอง ไว้วางใจมั่นใจได้ในกระบวนการฝึกเพราะกองทัพบก ได้เตรียมความพร้อม และมั่นใจว่าจะทำให้บุตรหลานของท่าน เป็นทหารที่ดีมีศักยภาพ เป็นบุคลากรน้ำดีของกองทัพบก และประเทศชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า