ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมพบปะ และมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

802

     เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา  สายประเสริฐ หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะที่ 3 / ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 และคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะ ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาการดำเนินงานภายในฟาร์มตัวอย่างฯ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของสมาชิกฟาร์ม พร้อมทั้ง มอบ มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ เป็นของอุปโภค และบริโภคเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ยังไปเยี่ยมชมการผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ และให้แนวทางในการขับเคลื่อน ขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า