“…พวกเราขอขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ทำให้ชีวิตเด็กตาดำๆ คนหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ประหนึ่งว่ามีแสงแห่งความหวังเข้ามาส่องในถ้ำที่กำลังมืดมน…”

50

          ทุนการศึกษาช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว ทำให้มีเงินซื้อเสื้อนักเรียนได้มากกว่า 1 ตัว และได้มีอุปกรณ์การเรียนครบทุกปี…

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า