ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ และแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 อ.รามัน จ.ยะลา

162

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ สนามกีฬาบ้านกือแล หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4113 และหมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับคณะครู, นักเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการ และแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลเนินงาม ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางด้านกีฬา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะของคนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายมุขตาร์  มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

          สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดสุดอลังการ นำทัพด้วยน้องช้าง และตามด้วยขบวนสวยงามจากประชาชนในพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้สนับสนุนของรางวัล, เครื่องดื่มชาชัก, ขนมเค้กกล้วยหอม เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า