จากวันนั้นที่ซูดาน… สู่วันนี้ที่ประเทศไทย  

111

เสียงสะท้อนความรู้สึกจากคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณรัฐซูดาน กลับสู่ประเทศไทย และส่งถึงอ้อมกอดของครอบครัวอย่างอบอุ่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า