ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ บก.ควบคุม สุริโยทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก

107