ถึงเวลาจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อย่าให้ที่ผ่านมาการจัดระเบียบชายหาดสูญเปล่า

238

          วันนี้ (27 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, พันเอก ภูมิพัตน์  บุญเรืองขาว ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 25 ลงพื้นที่บริเวณหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่ง นอกจากแหลมพรหมเทพ และหาดอื่น ๆ แล้ว ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในฐานะเจ้าของบ้าน การสร้างระเบียบและการจัดระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายปกครอง ท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เอง สามารถสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ ด้วยการเคารพกฎระเบียบวินัยต่าง ๆ  ซึ่งนั่นจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

          สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่ต้องสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ในเรื่องของการจัดระเบียบต่าง ๆ เช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยาน เส้นทางการเดินรถ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ            ค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม ที่นั่งชายหาด เรือโดยสาร รถโดยสาร ร้านค้าสิ่งปลูกสร้างที่บดบังทัศนียภาพ การลุกล้ำพื้นที่ชายหาด บุกรุกพื้นที่ป่า การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในการเคารพระเบียบ กฎหมาย รักษาไว้ให้คงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ธรรมชาติสวยงามสบายตาและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว

         ขณะเดียวกันที่หาด Freedom จังหวัดภูเก็ต แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงเรือสำรวจบริเวณรอบชายหาด ก่อนลงทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น เนื่องจากหาดฟรีดอมได้มีประกาศกำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้คงความเป็นธรรมชาติของชายหาดดั้งเดิม ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าประกอบอาชีพ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโทษสูงสุด

          “ถึงเวลาจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เสน่ห์ของท้องทะเล คือ หาดที่สวย น้ำใส ทัศนียภาพกว้างไกลไม่รกหูรกตา ไม่ลงมือทำวันนี้แล้วอีกเมื่อไหร่จะลงมือทำ อย่าให้ที่ผ่านมาการจัดระเบียบชายหาดสูญเปล่า” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว

          ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าหารือกับ นายณรงค์  วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติที่จริงจัง ประสานความร่วมมือแก้ปัญหาให้ได้ผลในระดับเป็นที่น่าพอใจ โดยทุกฝ่ายจะต้องยอมรับไม่เกิดความขัดแย้ง พร้อมกันนี้ได้พูดคุยประเด็นเรื่องการบุกรุกทำลายทรัพยากรณ์ป่าไม้ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร ทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ ในการลงพื้นที่ทวงคืนผืนป่าที่เกิดจากการถูกบุกรุกให้กลับมาโดยเร็ว ก่อนเดินทางเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ย้ำการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่สร้างเงื่อนไข ไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล และเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน บริบทของพื้นที่ อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้สามารถผสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า