เยี่ยมกำลังพล ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ 26 มี.ค.66 ที่ผ่านมา

197

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ตึกศัลยกรรมชาย ชั้นที่ 3 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก สฐิรพงษ์  อาจหาญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พันเอก สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเยี่ยมอาการของ ร้อยโท สิทธิชัย  ทวิธางกูล ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2006 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 กำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บจาก ผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ทราบจำนวนประกบยิงขณะเดินทางกลับจากพบปะมวลชนในพื้นที่ บริเวณบ้านโสร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

         โดยผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พูดคุยสอบถามอาการ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวชื่นชมความมีสติต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพลหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า