ส่งมอบบ้านพักอาศัย ช่วยเหลือประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

119

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 305 , ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 301 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินส่งมอบบ้านพักอาศัยในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย เพื่อส่งมอบให้แก่ นางสุพร จิตต์เสน โดยมี พันเอก วิทยา กาญจนพัฒน์ เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่คนชราในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 13 บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

          ทั้งนี้ นางสุพร จิตต์เสน ได้กล่าวขอบคุณทางหน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ จากการดำเนินกิจกรรมชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ ความสามัคคี ทำหมู่บ้านให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังได้เป็นการมอบความรัก ความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า