ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการฝึกทบทวนการใช้เครื่องมือพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135