“มันเหมือนได้ชีวิตใหม่ให้สามีกลับคืนมา ขอบคุณกองทัพที่มีนโยบายดีดีอย่างนี้ ขอบคุณทีมหมอทุกคน รู้สึกตื้นตันใจมาก” 

237

         นี่คือ เสียงขอบคุณของ นางรอเม๊าะ ส่าเร๊าะ  ชาวบ้านจาก อ.จะนะ จ.สงขลา ได้กล่าวขอบคุณ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่  4 ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาล  ที่ได้ช่วยดูแลสามี ผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มีอาการคลุ้มคลั่งก้าวร้าว ทำลายข้าวของ ทำลายทรัพย์สินในบ้าน สร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อครอบครัว แต่ปัจจุบันได้รับการบำบัดรักษาจนสภาพร่างกายและจิตใจ ใกล้กลับคืนมาเป็นปกติ

        โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี หลังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า ได้ร้องขอให้ช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าว จิตหลอน คลุ้มคลั่ง ทำร้ายคนรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกร้องให้กองทัพเข้าไปให้ช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลุ่มนี้ออกจากหมู่บ้านเข้ามารับการรักษาตามนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชาบแดนภาคใต้

       ระหว่างการตรวจเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยได้ร่วมกันร้องเพลงขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าว ที่ให้การช่วยเหลือดูแลรักษาเอาใจใส่พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กลับไปยาเสพติดอีกหลังได้ชีวิตใหม่กลับคืนมา

        การแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการปราบปรามและการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยที่มีอาการก้าวร้าวคลุ้มคลั่งทำร้ายคนรอบตัวและทรัพย์สิน เป็นนโยบายที่ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประกาศเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยการปราบปรามได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ด้านการบำบัดรักษาได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ที่มีหน้าที่โดยตรงในการบำบัดรักษา พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน ผ่านสภาประชาธิปไตยตำบล นำผู้เสพที่มีอาการรุนแรงมีลักษณะก้าวร้าวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดยตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หน่วยทหารในพื้นที่ทั้งหมด รับเป็นภารกิจในการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ส่งผลให้จำนวนเตียงรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะกรอบเวลาในการรักษาผู้ป่วยทุกคนต้องรับการรักษาเป็นเวลา 4 เดือน และจากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ฟื้นฟูปรับสภาพร่างกาย  ที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบรับช่วงดูแลต่อรวมถึงช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมวิชาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม

         แพทย์หญิง นริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ได้รายงานถึงการดำเนินงานให้ฟังว่า การให้ความสำคัญเร่งด่วนนำผู้เสพที่มีอาการรุนแรงรีบเข้ารับการรักษาถือเป็นแนวทางที่ดี  โดยขณะนี้จังหวัดปัตตานีได้รับประสานในเรื่องของสถานที่และเตรียมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูรับช่วงต่อจากธัญญารักษ์ หลังผู้ป่วยมีอาการทุเลาดีขึ้น

         4 เดือนกับนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่เน้นการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการเสพยาที่มีอาการก้าวร้าว คลุ้มคลั่ง ทำร้ายคนรอบข้างซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยแม่ทัพภาคที่ 4  ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่รับตำแหน่ง ว่าจะดำเนินการสานต่อในเรื่องนี้จากอดีตแม่ทัพคนก่อนๆ (พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ / พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์) อย่างจริงจัง

          เราจึงเอาภาพหลากหลายบรรยากาศ จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มานำเสนอ ให้ได้เห็นถึงผลการดำเนินงานสานต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ว่าคืบหน้าไปอย่างไร เพื่อ ให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจของภาครัฐที่มุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำคัญมีคลิปบทเพลงจากผู้ป่วยที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลง เพื่อขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยเหลือพวกเขาให้ได้หลุดพ้นจากวังวนอันมืดดำของยาเสพติด ได้กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ได้เริ่มต้นชีวิตบนทางสายใหม่ อีกครั้ง….

สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า