กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีบุคคลที่ปรากฏในข่าวหลอกลวงเชิดรถกระบะหญิงสาวที่อุดรธานี ไม่ได้เป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว

383

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 กรณีมีบุคคล นายจิรายุทธ  ศิลาวนิช หรือ แบงค์ ได้หลอกลวงนำรถกระบะของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้หญิงหลบหนีไป โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภาพที่ปรากฏในข่าว นายจิรายุทธ์ฯ ได้แต่งกายสวมเครื่องแบบคล้ายทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ภายหลังทราบเหตุ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัด รวมทั้งทุกหน่วยในกองทัพภาคที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลดังกล่าว ผลการตรวจสอบไม่พบว่าเป็นกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่ 41 หรือกองทัพภาคที่ 4 รวมทั้งไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานและข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 แต่อย่างใด ทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุ กรมทหารพรานที่ 41 ซึ่งเป็นหน่วยที่ถูกแอบอ้างให้ได้รับความเสียหาย ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญ เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายจิรายุทธ  ศิลาวนิช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในข้อหาแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช 2477 เพื่อให้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ต่อไป

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดนโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์คนดีรวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของกำลังพลทุกนายภายใต้กฎเหล็ก 10 ประการ เพื่อไม่ให้สร้างเงื่อนไขทั้งในและนอกพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยหากตรวจพบบุคคลใดฝ่าฝืนก็จะมีมาตรการลงทัณฑ์ ทางวินัยสถานหนักให้เป็นไปตามลักษณะฐานความผิดขั้นสูงสุดต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า