“…การมาเยือนครั้งนี้ ได้เห็นถึงความจริงใจ ของรัฐบาลไทย ที่ให้การดูแลประชาชน ในประเทศเป็นอย่างดี…”

190

ขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนในทุกศาสนา รู้สึกประทับใจและปลื้มใจแทนประชาชนคนไทย ท่านฮาบีบ ABDULRAHMAN BIN ALI BIN MOHAMMED BIN HAFEEDH (อับดุลเราะห์มาน บิน อาลี บิน โมฮัมเหม็ด บิน ฮาฟีส) ผู้แทนอุลามะฮฺโลก และคณะจากประเทศเยเมน

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า