ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

529

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พันตำรวจโท วิษณุ ชนะอักษร  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ร่วมกับกำลังพล และกลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู , โฆษกชาวบ้านอำเภอนาทวี,ประชาชนจิตอาสา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร์ ทราบชื่อคือ นางรัตนา ธรรมรัตน์ บ้านเลขที่ 70  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประดู่  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ประสบภัย สำหรับการเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ให้แล้วเสร็จ พร้อมประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า