ตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจกำลังพล หมวดป้องกันชายแดนที่ 3 ร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 จุดตรวจร่วม ไทย – มาเลเซีย

243

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันโท สว่างพงษ์ อบแพทย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ให้การต้อนรับ พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกำลังพล หมวดป้องกันชายแดนที่ 3 ร้อยป้องกันชายแดนที่ 1เพื่อรับฟังบรรยายสรุป สอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ไทย – มาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ

 

          ทั้งนี้รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เน้นย้ำให้กำลังพล เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการ 3 นอก 4 ใน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ไม่ประมาท คุมเข้มในมาตรการเฝ้าตรวจ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองและสินค้าผิดกฎหมาย ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพื้นที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน

          ในโอกาสนี้ได้อวยพรปีใหม่ 2566 พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า